BIDDEN HOLEBI'S OOK?

De meeste religies zijn lang geleden ontstaan, toen het voortbestaan van de mensheid door ziektes en oorlogen niet zeker was. Het was toen belangrijk dat mensen veel kinderen kregen. Daarom is seks in de heilige boeken gekoppeld aan voortplanting en aan de relatie tussen een man en een vrouw. 

Sommige mensen lezen de heilige boeken letterlijk. Zij geloven dat het huwelijk tussen man en vrouw de enige goede samenlevingsvorm is en dat seks buiten het huwelijk verboden is, ook voor heteroseksuelen. 

In alle geloven is er een verschil tussen de letterlijke tekst van de boeken en de uitleg daarvan in het dagelijks leven. De uitleg verschilt per cultuur, per religieuze stroming en ook van mens tot mens. 

Sowieso vertrekt elke religie vanuit éénzelfde principe: goed doen. 

Reactie toevoegen